Eutit
History Melted Into Success
Home page / News / Získání ocenění CZECH Stability Award

Získání ocenění CZECH Stability Award

Získání ocenění CZECH Stability Award
Hrdě si Vám dovolujeme oznámit, že naše společnost EUTIT získala prestižní mezinárodní ocenění AAA v rámci hodnocení CZECH TOP 100. A to  nejvyššího stupně AAA - EXCELENTNÍ.
 
Zařadili jsme se tak k nejdůvěryhodnějším obchodním společnostem v České republice, které mohou používat certifikaci AAA jako symbol nejvyššího ratingového hodnocení.
47714930_csa_aaa_cs_cert
Hodnocení CZECH Stability Award vyhlašuje Bisnode ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100. Výsledky hodnocení jednotlivých společností jsou každoročně vyhlašovány v rámci žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii „Nejstabilnější firma roku“ a publikovány v ekonomických médiích.
 
 
Ocenění AAA je silný nezávislý rating firem a společností, jehož historie sahá až do roku 1908. Ocenění mohou získat pouze ty společnosti, které splňují přísná ekonomická kritéria a podmínky certifikace. Certifikace je postavena na mezinárodním hodnocení s využitím originální a osvědčené metodiky.
 
Na certifikát s hodnocením A až AAA dosáhne pouze 0,9 % subjektů působících v České republice, prestižní hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností. Získání tohoto certifikátu je zárukou serióznosti a solventnosti, která pro potencionální klienty představuje korektní obchodní vztahy.
 
Při ratingovém hodnocení musí být brány v úvahu jak faktory působící uvnitř společnosti, tak i faktory vnější. Posuzují se tak nejen hospodářské podmínky - hodnocení na základě ukazatelů z účetnictví (zisk, kapitálová struktura, likvidita, vývoj peněžních prostředků apod.), ale i například řízení společnosti, vztahy s obchodními partnery, řízení rizik a strategie společnosti.
 
KDO MŮŽE CERTIFIKÁT ZÍSKAT
  • nezadlužená společnost, která není v konkurzu ani likvidaci
  • firma bez závazků po splatnosti více než 30 dnů dle monitoringu platebního chování  
  • právnická osoba platící DPH
  • společnost s řádně uveřejněnou účetní závěrkou mladší než 22 měsíců
  • společnost s vlastním kapitálem nejméně 500 000 Kč, minimálně rovným s výší základního kapitálu
  • společnost s min. 20–25% ziskovostí vlastního kapitálu anebo 3–5% ziskovou přirážkou
  • firma existující min. 10 let nebo 4 roky se základním jměním > 25 mil. Kč (pouze pro AAA certifikát)
Please do not hesitate to contact us
Name and Surname *
E-mail *
Company
Request *
Telephone
Annex
I agree with auditing ', handling and storage of personal data contained in TOTM form.
Items marked with an asterisk are obligatory.

Distribution of pavements in the Czech Republic

Distribuce dlažeb v České republice

Distribution throughout the world

Distribuce ve světě

All rights reserved   |    webmap

© 2010  |  Eutit
Generated in Animato Marketingand Publishing System .
Webdesign Animato
By using this site you consent to the storage of cookies, which are necessary for the good functioning of the site.
Preventive arrangement
 
 
Company Eutit Ltd. have decided to suspend its work due to the coronavirus occurrence in a near surrounding.
Preliminary termination of the arrangement is Sunday, April 19, 2020.