Eutit
History Melted Into Success
Home page / News / Získání ocenění CZECH Stability Award

Získání ocenění CZECH Stability Award

Získání ocenění CZECH Stability Award
Hrdě si Vám dovolujeme oznámit, že naše společnost EUTIT získala prestižní mezinárodní ocenění AAA v rámci hodnocení CZECH TOP 100. A to  nejvyššího stupně AAA - EXCELENTNÍ.
 
Zařadili jsme se tak k nejdůvěryhodnějším obchodním společnostem v České republice, které mohou používat certifikaci AAA jako symbol nejvyššího ratingového hodnocení.
47714930_csa_aaa_cs_cert
Hodnocení CZECH Stability Award vyhlašuje Bisnode ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100. Výsledky hodnocení jednotlivých společností jsou každoročně vyhlašovány v rámci žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii „Nejstabilnější firma roku“ a publikovány v ekonomických médiích.
 
 
Ocenění AAA je silný nezávislý rating firem a společností, jehož historie sahá až do roku 1908. Ocenění mohou získat pouze ty společnosti, které splňují přísná ekonomická kritéria a podmínky certifikace. Certifikace je postavena na mezinárodním hodnocení s využitím originální a osvědčené metodiky.
 
Na certifikát s hodnocením A až AAA dosáhne pouze 0,9 % subjektů působících v České republice, prestižní hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností. Získání tohoto certifikátu je zárukou serióznosti a solventnosti, která pro potencionální klienty představuje korektní obchodní vztahy.
 
Při ratingovém hodnocení musí být brány v úvahu jak faktory působící uvnitř společnosti, tak i faktory vnější. Posuzují se tak nejen hospodářské podmínky - hodnocení na základě ukazatelů z účetnictví (zisk, kapitálová struktura, likvidita, vývoj peněžních prostředků apod.), ale i například řízení společnosti, vztahy s obchodními partnery, řízení rizik a strategie společnosti.
 
KDO MŮŽE CERTIFIKÁT ZÍSKAT
  • nezadlužená společnost, která není v konkurzu ani likvidaci
  • firma bez závazků po splatnosti více než 30 dnů dle monitoringu platebního chování  
  • právnická osoba platící DPH
  • společnost s řádně uveřejněnou účetní závěrkou mladší než 22 měsíců
  • společnost s vlastním kapitálem nejméně 500 000 Kč, minimálně rovným s výší základního kapitálu
  • společnost s min. 20–25% ziskovostí vlastního kapitálu anebo 3–5% ziskovou přirážkou
  • firma existující min. 10 let nebo 4 roky se základním jměním > 25 mil. Kč (pouze pro AAA certifikát)
Please do not hesitate to contact us
Name and Surname *
E-mail *
Company
Request *
Telephone
Annex
I agree with auditing ', handling and storage of personal data contained in TOTM form.
Items marked with an asterisk are obligatory.

Distribution of pavements in the Czech Republic

Distribuce dlažeb v České republice

Distribution throughout the world

Distribuce ve světě

All rights reserved   |    webmap   |    Cookies settings

© 2010  |  Eutit
Generated in Animato Marketingand Publishing System .
Webdesign <spanclass="externi">Animato