Eutit
History Melted Into Success
Home page / News / Pokládka čedičové dlažby na anhydrit

Pokládka čedičové dlažby na anhydrit

Pokládka čedičové dlažby na anhydrit
Pokládka čedičové dlažby na anhydrit
 
V poslední době se častěji objevuje dotaz typu: „Máme podlahu z anhydritu, jak na ní máme lepit vaší dlažbu?“
Anhydrit bývá používán v systémech podlahového vytápění – více viz ***.
Proto zde sepisuji pár rad.
 
Jak na to
1. Anhydrit by měl být po položení přebroušen. (Přebroušení zpravidla rovnou provádí firma provádějící položení anhydritu.)
Přebroušení se děje proto:
- aby anhydrit lépe vysychal
- aby se „otevřela“ svrchní vrstva anhydritu a došlo pak k lepšímu provázání s dalšími následnými vrstvami
2. Následně doporučujeme povrch penetrovat. Může být použita námi dodávaná penetrace EUFIX F PRIME nebo na trhu běžně dostupná penetrace, její ředění a aplikaci je nutné přizpůsobit použití na anhydrit. Vždy postupovat dle návodu k aplikaci od výrobce.
3. Po zaschnutí penetrace se provádí samotná pokládka dlažby např. do námi dodávaného lepidla EUFIX F a pak spárování EUFIX F SPÁROVAČKOU (černá/šedá). 
 
 
*** Co je anhydritový potěr?
Anhydritový potěr je čerstvá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého – anhydritu, plniva ve formě praného písku frakce 0 – 4 mm, plastifikačních přísad a vody. Po položení tvrdne tak rychle, že je pochozí po 24 - 48 hodinách a zatížitelný po 4-5 dnech.
Díky sníženému množství vzduchových bublin a vysoké hustotě se používá stále častěji při instalaci podlahového topení, neboť snižuje oproti betonu odpor prostupu tepla a teplo odvádí do vytápěného prostoru rychleji. Vrstva potěru je po aplikaci homogenní v celé tloušťce bez nutnosti dalšího hutnění, nevytváří se dutiny a topné trubky jsou těsně obklopeny litým potěrem, což zaručuje dobrý převod tepla. Anhydritový potěr je po vytvrdnutí hladký a bez trhlin od smrštění, nedeformuje se do miskovitého tvaru. I velké plochy lze pokládat bez dilatačních spár. Dělící spáru je vhodné vytvořit při přechodu mezi různými výškami potěrů a při přechodu mezi plochami s podlahovým topením a bez topení. Anhydrit patří k velmi savým podkladům! 
 

1.      F a pak spárování EUFIX F SPÁROVAČKOU (černá/šedá).

 
Please do not hesitate to contact us
Name and Surname *
E-mail *
Company
Request *
Telephone
Annex
I agree with auditing ', handling and storage of personal data contained in TOTM form.
Items marked with an asterisk are obligatory.

Distribution of pavements in the Czech Republic

Distribuce dlažeb v České republice

Distribution throughout the world

Distribuce ve světě

All rights reserved   |    webmap

© 2010  |  Eutit
Generated in Animato Marketingand Publishing System .
Webdesign Animato
By using this site you consent to the storage of cookies, which are necessary for the good functioning of the site.
Dear customers,
for technical reasons it is not possible to receive and send emails from our company email addresses.
Temporarily use the e-mail address eutit.info@gmail.com for communication with us.
 
Thank you for your udrerstanding,
The EUTIT team