1951 - 2011

1951 - 2011
V roce 2011 to bude právě 60. let od prvních taveb a vzniku tradice odlévání čediče ve Staré Vodě. Od roku 1951 nedošlo nikdy k zastavení výroby a v tradici tavení přírodního kamene-čediče s úspěchem pokračujeme dodnes v duchu hesla „HISTORIE PŘETAVENÁ V ÚSPĚCH“.
EUTIT s. r. o., Basalt and eucor casting plant, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 111, +420 354 391 301, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz</