Nika pavement

Anti-slipping pavement NIKA
Anti-slipping pavement NIKA

Smart tile with relief surface


Legend:

  • JR - fine grooving on back side
dimensionweightpcs/m2
200/200/25 JR*2.90 kg25
250/250/25 JR4.60 kg16
EUTIT s. r. o., Basalt and eucor casting plant, č.p. 196, 353 01 Stará Voda
Tel.: +420 354 789 111, +420 354 391 301, Fax: +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz, www.eutit.cz</